За нас

Home  / За нас

Ние хората...

Ние хората имаме  моменти в живота си, в които се  чувстваме объркани, изгубени, в застой.

Ние хората  си задаваме въпроси, търсим промяна, стремим се да се развиваме.

Ние хората тъгуваме за миналото, страхуваме се от бъдещето, обвиняваме се за постъпки, гневим се на чуждо действие. 

Ние хората изпадаме в трудности, но намираме нови алтернативи.

Ние хората сме богати на преживявания, с цветни чувства и пъстри души.

А ние в Център „Калей“ сме тук да потърсим отговорите на въпросите с вас, да ви придружим в търсенето и откриването на вашето автентично „Аз“, отвъд товара на миналото и несигурността на бъдещето.  Ако желаете да научите нещо ново за своята личност, да изгладите персонални проблеми или просто да потърсите подкрепа - ние сме на среща!Биляна Вутова 

Създател на Център "Калей"


Биляна Вутова е клиничен психолог.

Магистър по клинична и организационна психология. EMDR терапевт. Психодрама асистент. Сертифициран констелатор в Свободен университет "Самадева", Франция. Консултант в Техники за Емоционална Свобода (ТЕС) към международната организация AAMET. Сертифицирана към Integral Academy, Унгария - интегрален коучинг. 

Биляна Вутова специализира в индивидуална и групова терапевтична работа. Създател на практики и програми за себепознание и личностно развитие от които "Аз и моето семейство", "Калейдоскоп на себепознанието". Понастоящем продължава обучението си в метода психодрама към ИПИГТ "Бернхард Ахтерберг".


Мариана Кутова 

психолог 


Бакалавър и магистър по психология в магистърска програма "Клинична психология-психоаналитична перспектива" към Нов Български Университет. Специализира когнитивно-поведенческа терапия към БАКПТ и психодрама към ИПИГТ "Бернхард Ахтерберг". Психодрама асистент. Проведен стаж по въведение в клиничната психология, психодиагностика и психологическо консултиране към МБАЛ по неврология и психиатрия "Свети Наум". Преминала е курс по приложение на когнитивно-поведенческа терапия при лица зависими от психо-активни вещества към Център за социална работа „ Феникс“. 

Ирина Борикова

психолог


Ирина Борикова завършва магистърска степен по психология и специализира Клинична и консултативна психология в следдипломна квалификация към Софийски университет "Св. Климент Охридски". Има завършен курс по Динамично интервю и е сертифициран психодрама асистент към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия "Бернхард Ахтерберг".

Ирина Борикова практикува индивидуална и групова психотерапия и притежава опит в онлайн психологическото консултиране. Работи индивидуално и в група като психолог, както и като организационен консултант с работни колективи.