Блог

MentalPress 30

Каква е разликата между психолог, психиатър и психотерапевт

Този въпрос вълнува хората решили да потърсят психологическа подкрепа или може би ги спира от това. Като че ли “психо-” думичките плашат и една от възможните причини за това е, че не са достатъчно ясни. Предлагаме ви заедно да разгледаме характерните особености на различните специалисти в областта на грижата за психичното здраве. 


Психолог 


Психологът е специалист, който има академично образование в специалност “Психология”. Той има умения да консултира възрастни и деца с психични, когнитивни и емоционални затруднения, както и да осъществява психодиагностична дейност с тестови методики. Психологът може да формира  хипотези за личностови и поведенчески специфики. Той е специалист, който има знания и умения да консултира и да прецени към кой друг специалист да насочи клиента си, в случай, че това е нужно. Психологът може да бъде и психотерапевт. 


Психиатър 


Психиатърът е медицинско лице, което има академично образование по медицина със специализация “Психиатрия”. Той има знания и компетенции за диагностика на психичното състояние както и възможността да предпише, проследи и променя медикаментозно лечение. Психиатърът познава процесите в тялото, които се отразяват на психиката и може, чрез медикаменти да ги регулира. Той е специалист, който работи с пациенти в момент на житейска криза, такива в нужда на медикаментозна регулация на емоционалните преживявания, както и с по-тежка патология. Посещението при психиатър може да подпомогне и съпътства психотерапевтична работа. Психиатърът може да бъде и психотерапевт. 


Психотерапевт 


Психотерапевтът е специалист, който има академично образование в специалност “Психология” или академично медицинско образование със специалност “Психиатрия” и допълнително е обучен в психотерапевтична школа. Обучението по психотерапия е отделно от академичното образование. То е продължително и различно предвид модалността на психотерапията.  Школи по психотерапия са: психоанализа, когнитивно-поведенческа, психодрама, позитивна психотерапия, фамилна психотерапия, краткосрочна, психотелесна, EMDR психотерапия. По това се различават и психотерапевтите - с подходите, които използват. Психотерапевтът работи с възрастни и деца с широк спектър от емоционални и психични състояния като: депресия, паническо разстройство,генерализирана тревожност, житейски трудности, колебания в настроението, фобии, проблеми с взаимоотношенията, трудности при раздяла и загуба, психосоматично разстройство, социална тревожност, хипохондия, ниска самооцента, посттравматично стресово разстройство и др.

Психотерапията е продължителен процес  и целта й е постигане на промяна и по-добро качество на живот. Нека отново разгледаме основните разлики представени схематично: Специалист 

Психолог 

Психиатър  

Психотерапевт 

Академично образование със специалност “Психология” или “Психиатрия”

Сертифицирано образование към психотерепевтична школа  

може да има

може да има 

Продължителност на взаимодействието 

1-3 сесии 

1-3 срещи* 

10 сесии*

Изписвали ли лекарства?Покрива ли се от здравната каса?Кой работи с патология? *Продължителността може да  варира предвид продължителността и нуждата от лечение

**Психотерапията е продължителен във времето процес. Обичайно в началото се прави уговорка за провеждане на 10 сесии, които впоследствие се удължават. 


Специалистите в областта на психичното здраве са подготвени и отдадени на човека професионалисти. Потърсете такъв, когато усещате, че не се чувствате хармонично или искате да реализирате някаква промяна в сфера на вътрешният ви свят, която да се отрази и на външния. Този път е не винаги лесен и приятен, но със сигурност си заслужава.


Автори:

Биляна Вутова

Мариана Кутова

    ;