Услуги

MentalPress 30

Калейдоскоп на себепознанието

За кого? – Калейдоскоп на себепознанието е метод предназначен за всеки! Да, точно така. Ако чувствате, че има проблем, чието разрешаване е належащо за вашето благополучие и комфорт или целите същинско и дълбинно себеопознаване, то този инструмент за себепознание е предназначен именно за вас.

Защо? - Всеки клиент има свободата да избира темата и начина на работа. Уникалността на „Калейдоскоп на себепознанието“ идва от фактът, че всяка проблематика бива разглеждана през призмата на различни методи, както и всеки метод може да предостави отговор за повече от една житейска тема. Крайната цел са яснота, дълбинно себепознание и осъзнаване.

 

Как? – „Калейдоскоп на себепознанието“ работи по осем основни направления: здраве, житейска мисия, личност, семейство, деца, партньор, кариера и финанси. Работата в „Калейдоскопа на себепознанието” е индивидуална. Срещите се провеждат веднъж седмично в един от двата ни офиса в град София в удобно за вас и вашия личен консултант, време. 

 

При желание на клиента да започне работа по някоя от гореизброените теми, методът си служи с няколко подхода за разглеждане на възникнала проблематика, а именно: системен подход, интегрален подход, психология, астрология, енеаграма, арт терапия, фън шуй и номерология.

Анализът представлява работа с една конкретна тема, погледната през призмата на всички подходи.

Например: Клиент решава да работи по направлението „Личност“, тъй като усеща нарастващи проблеми в своя живот, поради липса на самочувствие и особености на характера, които оказват влияние върху неговите взаимоотношения. В този случай център на работата ще бъде темата „Личност“ и тя ще бъде разгледана чрез всички подходи, в рамките на „Калейдоскоп на себепознанието“. Така възникналата проблематика получава дълбинен анализ. 

Работата в „Калейдоскопа на себепознанието” е индивидуална. Срещите се провеждат веднъж седмично в един от двата ни офиса в град София в удобно за вас и вашия личен консултант, време. 

 Аз не живея в София. Мога ли да се запиша и да премина през този път на себепознание? 

 „Калейдоскопът на себепознанието” може да се провежда и онлайн. За повече информация се свържете с нас чрез мейл или телефон. 

 

Запиши се СЕГА

Коментари